HOGYAN SZEDTE RÁ AZ ÖRDÖGÖT A CIGÁNY? – Digitális Témahét projekt – 2019

A mese feldolgozást a Pécsen megrendezendő cigány népismereti vetélkedőre készítették az ötödik és a hatodik osztályba járó diákjaink, akik jelentkeztek a versenyfelhívásra.

Céljuk volt, hogy az előzetes feladat teljesítésével bekerülhessenek a döntőbe, az országos cigány népismereti vetélkedőre. A verseny előzetes feladata, hogy az általuk kiválasztott mesét fel kellett dolgozniuk valamilyen formában.

Ekkor jött az ötlet, hogy egy régi mesét modern eszközökkel elevenítenek meg. A cigány népismereti és a magyar órákon tanultakra támaszkodva megismerték és elemezték a népmesét.
A multidiszciplináris szemlélet valósult meg a tantárgyi koncentráció által: a magyar irodalom, a természetismeret, a technika, az ének-zene, a vizuális kultúra, a cigány népismeret, az informatika tantárgyak ismeretanyagának felhasználásával.

A projekt megvalósításához a csoport tagja felosztották egymás között a teendőket, figyelembe véve a tanulók képességeit, személyiségjegyeiket, érdeklődésüket. Közös megállapodással született meg a projekt elkészítésének fő irányvonala.
Megegyezés tárgyát képezték a helyszínek – események – szereplők felosztása, feladata, jelmeze. Továbbá döntés született a részfeladatokról, a szerepkörökről és a határidőkről.

A felhasználni tervezett IKT-s eszközök és alkalmazások megismerése, kipróbálása, majd a feladatok ( diaképek felvétele, a szemléltető képek keresése, mese felvétele, vágása és a mesét legjobban illusztráló képek kiválogatása) elvégzése után a csoportok interaktív táblán bemutatták produktumaikat.
Eztán következhetett az összegzés, a mese összeállítása, melyben mi, tanárok a „munkatárs” szerepében a szükséges módon beavatkoztunk, értékeltünk.

Végül az elkészült mesefeldolgozás bemutatásra került az osztálytársaknak és a pedagógusoknak.

Letölthető tartalmak: