Tanáraink

NÉV
 
OKTATOTT TANTÁRGY
OSZTÁLYFŐNÖK
Ágner-Dénes Renáta angol  

Banda Bernadett

angol, tanító

1.

Baranyi Árpád matematika, fizika

8.b

Benkó-Mede Lili tanító, matematika

1.b

Bognár Csilla

testnevelés, matematika

5.a
 

Bozsonyik Diána német

9

Csábi Szilárd testnevelés, tanító  

Csókásné Czomba Eleonóra

biológia

 

Csonka Gábor matematika, rajz, digitális kultúra  
Darócziné Lászlók Anette német, magyar nyelv és irodalom 6.a
Dudás Csaba angol, hittan, idegen nyelvi munkaközösségi vezető 12.
Dudás Zoltán történelem, német  
Gulyás Eszter gyógypedagógus 7.b
Horthy Anna földrajz, technika, természettudományos munkaközösségi vezető   
Horváthné Tibay Éva magyar, DÖK segítő 6.b 
       
Hugyecz Dorián földrajz, 
természettudomány
5.b
Janzsóné Bagyinszki Adél

tanító, alsós munkaközösség vezető

3.
Katulinné Kalácska Krisztina magyar nyelv és irodalom,
történelem
 
Kertész Gábor testnevelés  
Klément Andrea tanító  
Knyazoviczki Jánosné angol, matematika, osztályfőnöki munkaközösségi vezető 10
Kostyánszki Péter testnevelés  
Lavaj Árpád
igazgató
matematika, fizika  
Mitaszné Balázsik Katalin matematika, technika  
Novák Krisztina tanító,
fejlesztőpedagógus
 
Orosz Bernadett magyar, mozgóképkultúra és médiaismeret  8.a
Orosz Gábor magyar nyelv- és irodalom szakos bölcsész és tanár, drámapedagógus

humán munkaközösség vezető

 
Pálinkásné Lantos Éva

Igazgató helyettes, tanító

 
Pelczéder Melinda angol, földrajz 11.
Pető Zoltán
ig. helyettes
matematika, fizika  
Puskás Piroska

kémia, biológia
természettudomány 

 
Szakal Beatrix tanító  
Szarvas Krisztina tanító 2.
Széplakiné Galanits Mária ének, tanító  
Trenyik Jánosné digitális kultúra 7.a
Varga Csilla rajz  
Velkeyné Gréczi Alice matematika  
Zsidai Henriett magyar 4.

Óraadók, részfoglalkozásúak:
NÉV
 
OKTATOTT TANTÁRGY
Galba Viktorné

óraadó

Szabó Gábor  
Unterwéger Zsolt ének
Tartósan távol:
NÉV
 
OKTATOTT TANTÁRGY
Domoki-Kovács Eszter tanító