Az intézmény nyitvatartási rendje

A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási rendje, éves munkaterv alapján tervezett rendezvények, események

Az intézmény nyitvatartási rendje
– Az intézmény nyitva tartása tanítási napon: 6.30 órától 18 óráig tart.
– Tanítás előtti gyülekezés idő: 7.15 órakor, hely: udvar
– Kijelölt ügyelet: felsős folyosó, vagy aula.

Tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel az órarend szerinti tanteremben kell lennie. Az osztálytermekbe reggel 7.30 órától lehet bemenni. Szülők várakozási helye tanítás előtt és a tanítást követően: az udvar, illetve folyosó.

Csengetési rend:

– A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg.
– A tanítás kezdete: 7.50 órakor van, „nulladik” óra csak indokolt kérvény alapján tartható.
– A tanítási órák időtartama: 45 perc.

A csengetés időrendje:

  1. tanóra: 7.50 órától 8.35 óráig, utána 10 perc szünet,
  2. tanóra: 8.45 órától 9.30 óráig, utána 10 perc szünet,
  3. tanóra: 9.40 órától 10.25 óráig, utána 10 perc szünet,
  4. tanóra: 10.35 órától 11.20 óráig, utána 10 perc szünet,
  5. tanóra: 11.30 órától 12.15 óráig, utána 10 perc szünet,
  6. tanóra: 12.25 órától 13.10 óráig, utána 5 perc szünet,
  7. tanóra: 13.15 órától 14.00 óráig, utána 5 perc szünet,
  8. tanóra: 14.05 órától 14.50 óráig, utána 5 perc szünet.

I/1. A tanév rendje
A tanév első napja: 2021. szeptember 01. (szerda)
A tanítás utolsó napja a végzős évfolyamon: 2022. április 29. (péntek)
A tanév utolsó napja: 2022. június 15. (szerda)

Tanévnyitó: Általános Iskola – alsó tagozat: 2021. 09. 01. 9.30
felső tagozat: 2021. 09. 01. 8.00
Gimnázium: 2021. 09. 01. 8.00

Tanévzáró: 2022. június 18. (szombat)
Őszi szünet: 2021. október 25-től 2021. október 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 2. (kedd)

Téli szünet: 2021. december 22-től 2021. december 31-ig tart A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. (kedd) A szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő)

Az első félév: 2022. január 21-ig tart, a félévi értesítők kiosztása:2022. január 28.

Tavaszi szünet: 2022. április 14-től 2022. április 19-ig tart A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. április 13. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 20. (szerda)
Középiskolai felvételi: Tanulmányi eredmények alapján
Érettségi szünet: 2022. május 2. (hétfő) – 2022. május 6. (péntek) Témahetek: Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24. „Pénz 7” Pénzügyi és vállalkozói 2022. március 7-11. Fenntarthatósági 2022. április 25-29. Digitális 2022. április 4-8.

Legfontosabb iskolai rendezvények:
Belső vizsgák: 2022. április-május
Osztályozóvizsgák: Szükség szerint
Érettségi írásbeli vizsgák: Október-novemberi: 2021. október 15-28. Május-júniusi: 2022. május 2—23.
Érettségi szóbeli vizsgák: Október-novemberi: 2021. november 11-26. Május-júniusi: emelt szintű: 2022. június 1-9. középszintű: 2022. június 13-24.

Munkarendtől való eltérések:

  1. december 11. (szombat) december 24. helyett
  2. március 26. (szombat) március 14. helyett

utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (kedd)
Tanévzáró: 2021. június 18. (szombat)
Tanítási napok száma: 181 általános iskola, 179 szakgimnázium, 180 gimnázium/szakiskola
Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 (ált.isk.)
7 (középiskola)
8 (szakgimnázium)

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása:

EseményekÁlt. IskolaKözép-iskola
Lelki nap pedagógusoknak11
Nevelési értekezlet22
Pályaorientációs nap11
Osztálykirándulás12
Szent Imre Napok 2. nap (DÖK)11
Összesen67

I/2. Értekezletek/konferenciák
I/2.1. Nevelőtestületi értekezletek
augusztus 16. Alakuló értekezlet
augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet
január 21. Félévi osztályozó értekezlet
február 4. Félévi értekezlet, a félév értékelése
április 27. 12. évfolyam osztályozó értekezlet
június 14. Év végi osztályozó értekezlet
június 30. Tanévzáró értekezlet
I/2.2. Iskolavezetői értekezletek
Hetente egy alkalommal – hétfő 2-4. óra
I/2.3. Kibővített iskolavezetői, munkaközösség-vezetői értekezletek
Havonta egy alkalommal
I/2.3. Munkaközösségi értekezletek
Havonta egy alkalommal
I/3. Bemutató órák
Munkaközösségenként: évi legalább egy alkalommal

I/4. Szülői értekezletek, fogadóórák, tájékoztatók
Szülői értekezletek:
-Szeptember 10. elsősöknek
-Szeptember 23. alsósoknak
-Szeptember 27. felsősöknek és gimnazistáknak
-Február 11. alsósoknak
-Február 14. felsősöknek és gimnazistáknak
Fogadóórák: pl.
-A szülők a tanárokkal előre egyeztetett időpontban igény szerint.

I/5. Nyílt napok
-November 18. (a gimnáziumba a középfokú felvételi eljárásban résztvevőknek, illetve a szüleinek)
-Március 9-10. (az óvodásoknak és szüleiknek)